e-doktoraty.pl

Pisanie prac doktorskich i asystentura na uczelni

Pisanie prac doktorskich i asystentura na uczelni Pisanie pracy doktorskiej jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich osób, które podjęły decyzję o dalszej edukacji po otrzymaniu tytułu magistra. Ponieważ jest to pierwsza praca, która musi opierać się na własnych badaniach i przemyśleniach, więc większość osób kończy naukę po otrzymaniu tytułu magistra. Nie każdy potrafi samodzielnie prowadzić badania, […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i praktyki dydaktyczne doktorantów

Prace doktorskie i praktyki dydaktyczne doktorantów Każdy doktorant podejmujący studia doktoranckie ma zadanie napisanie pracy doktorskiej, zdanie egzaminów doktoranckich i oczywiście obronę pracy doktorskiej – ale to następuje już w końcowym etapie całego przewodu doktorskiego. Bardzo ważnym elementem studiów doktoranckich są praktyki dydaktyczne doktorantów, przygotowujące do zawodu wykładowcy na uczelni wyższej. Jak widzimy – prace […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie wymagają odpowiedniej bibliografii

Prace doktorskie wymagają odpowiedniej bibliografii Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę z tego, że napisanie pracy doktorskiej to nie lada wyzwanie. Oprócz stworzenia samej pracy doktorskiej warta uwagi jest jeszcze asystentura, która pomoże zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne każdemu z doktorantów. Skupmy się jednak na elementach, które powinny zawierać wszystkie prace doktorskie. Szczególnie wartym uwagi […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie – początkowy element: życiorys naukowy

Prace doktorskie – początkowy element: życiorys naukowy Przed rozpoczęciem przewodu doktorskiego, a tym samym: zanim pisane będą prace doktorskie, spełnione muszą być pewne, określone warunki. Najczęściej wiąże się to ze złożeniem pewnych, wymaganych dokumentów, niezbędnych w całym procesie starania się o tytuł naukowy doktora. W większości przypadków, musi to być część pracy doktorskiej, czy też […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a życiorys naukowy pracownika uczelni

Prace doktorskie a życiorys naukowy pracownika uczelni Osoby zdecydowane na poświęcenie się pracy naukowej powinny mieć świadomość, że konieczne będzie na pewno zbudowanie sobie odpowiedniego życiorysu naukowego. Nie wystarczy jedynie, że napiszemy prace doktorskie, by być cenionymi naukowcami. Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że już podczas studiów magisterskich powinniśmy udzielać się podczas różnych konferencji studenckich. […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie są drogą do asystentury

Prace doktorskie są drogą do asystentury Marzenia o karierze naukowej zaczyna się realizować w trakcie studiów magisterskich. Zaczyna się zwykle od uczestnictwa w kołach naukowych, artykułów odczytywanych na konferencjach naukowych. Praca magisterska jest wstępem do pracy doktorskiej. Osoby zainteresowane karierą naukową kontynuują naukę na studiach doktoranckich. Model kariery naukowej wpływa na kondycję polskiej nauki. W […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i egzaminy doktoranckie

Prace doktorskie i egzaminy doktoranckie Jeśli marzy nam się kariera akademicka, konieczne jest przynajmniej odbycie studiów doktoranckich. W trakcie studiów pisze się prace doktorskie a następnie konieczne jest ich obronienie w trakcie specjalnego egzaminu doktoranckiego. Dopiero pozytywny wynik egzaminu decyduje o tym, czy ktoś uzyskuje stopień doktora. Obecnie sama praca doktorska to nieco za mało, […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i dalsza kariera – habilitacja

Prace doktorskie i dalsza kariera – habilitacja Prace doktorskie są niezwykle ważnym etapem w karierze naukowej studenta. Kiedy osiągnie on upragniony tytuł naukowy doktora, zastanawia się często nad kolejnym szczeblem swojego naukowego rozwoju. W większości przypadków zdarza się tak, że zrobiwszy doktorat, pojawia się pytanie: „co dalej?”. Oczywiście mowa tutaj o dalszych możliwościach kształcenia się […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie w prestiżowych czasopismach naukowych

Prace doktorskie w prestiżowych czasopismach naukowych W Polsce istnieje wiele prestiżowych czasopism naukowych, które znajdują się także na liście filadelfijskiej. O jakości takich czasopism naukowych świadczą przede wszystkim zamieszczane w nich publikacje. W związku z tym bardzo często wykorzystywane są prace naukowe, np. bardzo dobrej jakości prace doktorskie. Takie prace doktorskie są zazwyczaj streszczane w […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a obowiązujący system boloński

Prace doktorskie a obowiązujący system boloński Często słyszymy, że obecnie obowiązuje w szkolnictwie wyższym tak zwany system boloński. Warto zastanowić się nad tym, na czym on właściwie polega, gdzie mają w nim swoje miejsce prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie. Jest to ciekawe zagadnienie, które swego czasu całkiem odmieniło system studiów w naszym kraju. Przede wszystkim […]

Czytaj dalej