e-doktoraty.pl

Osoby piszące prace doktorskie mogą otrzymać stypendium

Osoby podejmujące studia III stopnia mogą liczyć na pomoc materialną uczelni. Doktorant otrzymuje stypendium będące formą wynagrodzenia za pracę dydaktyczno-naukową, czyli np. prowadzenie ćwiczeń, laboratoriów z żakami studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Dzieje się tak, gdyż doktorantów piszących prace doktorskie wiąże z daną szkołą wyższą niby-stosunek pracy.

Wysokość stypendium doktoranckiego określają przepisy. Osoby kształcące się na studiach III stopnia i tworzące prace doktorskie otrzymują wynagrodzenie w wysokości przynajmniej 60 proc. minimalnej pensji asystenta (zastosowanie ma płaca podstawowa). Oprócz tego kandydaci do stopnia naukowego mogą ubiegać się o inne formy pomocy finansowej.

Granty i stypendia: jak finansować prace doktorskie i projekty naukowe

W grę wchodzi kilka rodzajów stypendium: socjalne, naukowe, na wyżywienie, mieszkaniowe. Oprócz tego osoby studiujące na studiach III stopnia i piszące prace magisterskie mogą ubiegać się o zapomogę. Dodatkowe wsparcie przewidziano dla studentów niepełnosprawnych, którzy też muszą przygotować prace doktorskie.

Osobną kategorią są granty, czyli pomoc finansowa albo pozafinansowa związana z badaniami naukowymi albo innymi projektami o różnym charakterze (np. społecznym, kulturalnym, artystycznym). Środki z grantu nie mogą zostać wykorzystane dowolnie, tylko w sposób określony w umowie między beneficjentem (osobą korzystającą z dotacji) oraz fundatorem (osobą, firmą oferującą pieniądze na realizację przedsięwzięcia).