e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a Granty Ministerialne dla doktorantów

Każdy doktorant piszący pracę doktorską i mający zamiar uzyskać stopień naukowy doktora, stara się, aby uzyskać jakieś wsparcie finansowe. Wiemy, że pensje doktoranckie nie należą do najwyższych, a jakoś trzeba się utrzymać, podejmując jednocześnie studia, które wymagają wiele nauki i wielu poświęceń. Zdajemy sobie bowiem sprawę, jakiego trudu wymagają prace doktorskie, ze względu na nasz wkład w badania i zdobywanie źródeł.Wykładu habilitacyjnego wygłaszanego przez kandydata na doktora habilitowanego mogą wysłuchać jedynie członkowie rady wydziału, na którym toczy się przewód. W kolokwium, którego częścią jest wykład, nie mogą uczestniczyć osoby z zewnątrz, jak ma to miejsce w przypadku obrony prac doktorskich.

Granty ministerialne jako źródło finansowania prac doktorskich

Granty Ministerialne są przykładem takiego wsparcia finansowego dla doktorantów. Granty te mają za zadanie w swym wsparciu realizację określonego celu naukowego, czyli w tym wypadku wspieranie pisania prac doktorskich, które mogą wiele wnieść do nauki, a także umożliwianie młodym, ambitnym ludziom dalszego kształcenia i samorealizacji.Habilitacyjne prace doktorskie różnią się od tych bronionych przez zwykłych doktorów. Te pierwsze dysertacje stanowią jedynie zwięzłe omówienie, podsumowanie programu badań, dorobku dotyczącego pewnego zagadnienia, w którym specjalizuje się dana osoba. W tym kilkustronicowym tekście autor przytacza nowe wnioski, ustalenia, które powinny mieć istotny wkład w rozwój danej dziedziny.

Aby otrzymać taki grant należy wcześniej ( w większości wypadków) wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem – może ono zawierać nasze plany badawcze i plany realizacyjne. Wnioski te są oceniane i przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku proponuje określony sposób dofinansowania lub też inną pomoc w realizacji danego projektu.