e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a obowiązujący system boloński

Często słyszymy, że obecnie obowiązuje w szkolnictwie wyższym tak zwany system boloński. Warto zastanowić się nad tym, na czym on właściwie polega, gdzie mają w nim swoje miejsce prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie. Jest to ciekawe zagadnienie, które swego czasu całkiem odmieniło system studiów w naszym kraju.

Przede wszystkim to właśnie wprowadzenie w życie systemu bolońskiego sprawiło, że popularnym rozwiązaniem stały się studia I stopnia, czyli studia licencjackie. Dopiero po nich możemy odbyć 2 – letnie (najczęściej) studia magisterskie. Przy czym studia uzupełniające mogą dotyczyć dziedziny pokrewnej, co w efekcie powoduje, że osoby mające stopień magistra mogą mówić o ukończeniu dwóch fakultetów.

Zalety systemu bolońskiego: elastyczność w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej

System boloński oznacza w praktyce, że studia wyższe podzielone zostały na III etapy. Mamy zatem studia licencjackie, magisterskie i doktorskie. Te ostatnie to już dość prestiżowe studia III stopnia, podczas których pisze się pracę doktorską.

Zaletą systemy bolońskiego jest fakt, że wcale nie musimy koniecznie pisać prac doktorskich czy nawet magisterskich. Tak naprawdę możemy przerwać studia po ukończeniu dowolnego etapu, chociażby po uzyskaniu stopnia licencjata.