e-doktoraty.pl

Prace doktorskie w zagranicznych czasopismach naukowych

Czasopisma naukowe to czasopisma, w których znajdują się publikacje naukowe. Współcześnie wydawane są 54 tysiące czasopism naukowych na świecie. Pojawia się w nich ponad milion artykułów w ciągu roku. W Polsce oczywiście także istnieją prestiżowe czasopisma naukowe, jednak zdajemy sobie sprawę, że te zagraniczne mają większe znaczenie i są czytane przez większą grupę ludzi.

W związku z tym wielu polskich badaczy, pracowników naukowych chętnie publikuje swoje rozprawy, artykuły, prace doktorskie lub habilitacyjne w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych. Zazwyczaj są one tłumaczone na język obcy, najczęściej oczywiście angielski, lub już w wersji pierwotnej pisane w tym obcym języku.

Znaczenie zagranicznych czasopism naukowych i publikowanie prac doktorskich

Bardzo często zdarza się, że prace naukowe, takie jak prace doktorskie, czy habilitacyjne, są przez ich autorów streszczane i publikowane w takich zagranicznych, branżowych czasopismach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Taka praca doktorska, która jest owocem wielkiego trudu i wielu starań, nie leży bowiem gdzieś na półce, ale znajduje swe praktyczne zastosowanie. Dzięki takiej publikacji, mogą przeczytać ją także inni, zainteresowani tematem odbiorcy.

Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie.