e-doktoraty.pl

Prace doktorskie są omawiane przed wykładem habilitacyjnym

Procedura ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest ściśle określona. Na przewód habilitacyjny (tak oficjalnie określa się proces starania o habilitację) składają się: rozpoczęcie przewodu, przygotowanie rozprawy oraz – po pozytywnej recenzji dzieła – dopuszczenie kandydata do kolokwium habilitacyjnego, którego elementem jest wykład dla wąskiego grona naukowców.

Wykładu habilitacyjnego wygłaszanego przez kandydata na doktora habilitowanego mogą wysłuchać jedynie członkowie rady wydziału, na którym toczy się przewód. W kolokwium, którego częścią jest wykład, nie mogą uczestniczyć osoby z zewnątrz, jak ma to miejsce w przypadku obrony prac doktorskich.

Procedura ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego

Wykład habilitacyjny dotyczy zagadnień poruszanych w monografii lub zbiorze artykułów, publikacji, które stały się podstawą do przyznania danej osobie kolejnego stopnia naukowego. Wykład może omawiać prace doktorskie i inne badania prowadzone przez autora rozprawy. Wystąpienie poprzedzają pytania od przedstawicieli rady wydziału. Dotyczą one dziedziny nauki, w której specjalizuje się osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.

Habilitacyjne prace doktorskie różnią się od tych bronionych przez zwykłych doktorów. Te pierwsze dysertacje stanowią jedynie zwięzłe omówienie, podsumowanie programu badań, dorobku dotyczącego pewnego zagadnienia, w którym specjalizuje się dana osoba. W tym kilkustronicowym tekście autor przytacza nowe wnioski, ustalenia, które powinny mieć istotny wkład w rozwój danej dziedziny.