e-doktoraty.pl

Pisanie pracy doktorskiej – rozważania na temat decyzji podjęcia studiów doktorskich

Pisanie pracy doktorskiej – rozważania na temat decyzji podjęcia studiów doktorskich Kończąc studia wyższe i broniąc tytułu magistra, wielu studentów myśli już o podjęciu nowego trudu w uzupełnieniu swojego wykształcenia. Wielu z nich zamierza podjąć studia na zupełnie nowym kierunku, inni pragną uzyskać tytuł doktora w swojej dziedzinie nauki. Zastanawiający jest jednak fakt, co kieruje […]

Czytaj dalej

Pisanie prac doktorskich a praca zawodowa

Pisanie prac doktorskich a praca zawodowa Studenci, którzy piszą prace doktorskie bardzo często podejmują pracę zarobkową, by zyskiwać niezbędne doświadczenie. Wielu z nich stara się o stanowisko asystenta na uczelni, w której otwierają przewód doktorski. Niestety uczelnie niechętnie do takiego zatrudnienia podchodzą ze względu na wysokie koszty, jakie muszą ponosić z racji wypłacania takim doktorantom […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie otwierane na wniosek kandydata

Prace doktorskie otwierane na wniosek kandydata Mówiąc o studiach doktoranckich musimy również wspomnieć o tym, że prace doktorskie mogą być rozpoczynane z tak zwanej wolnej stopy. Są równie sposoby na to, aby zapoczątkować zdobywanie tego wyższego tytułu. W przypadku jakim jest otwieranie doktoratu z wolnej stopniu kandydat samodzielnie ma złożyć wniosek o rozpoczęcie przewodu doktorskiego. […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a asystentura na uczelni

Prace doktorskie a asystentura na uczelni Osoby mające ambicje naukowe starają się najczęściej „zostać na uczelni”. Oznacza to, że po skończonych studiach magisterskich starają się o znalezienie pierwszej posady na uniwersytecie – chodzi tutaj o tak zwaną asystenturę akademicką, podczas której ma się pewien wyznaczony czas na napisanie pracy doktorskiej. Asystenci akademiccy od samego początku […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie pisane przez kandydata z wolnej stopy

Prace doktorskie pisane przez kandydata z wolnej stopy Kandydat, który chce rozpocząć studia doktoranckie z „wolnej stopy” składa wniosek o rozpoczęcie przewodu. Obrona pracy jest darmowa, ale wcześniej trzeba zdać egzamin z przedmiotu kierunkowego, drugiego przedmiotu i języka obcego. Doktorat wymaga prowadzenia badań, na które potrzebne są środki finansowe. Uczelnia nie pomaga w finansowaniu badań […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a stopnie i tytuły naukowe

Prace doktorskie a stopnie i tytuły naukowe Wszyscy doskonale wiemy, że należy napisać i obronić prace doktorskie, aby móc posługiwać się stopniem naukowym doktora. Pod tym względem nic nie zmieniło się od wielu lat. Jednak dość często, zwłaszcza w mediach, słyszymy o tym, że ktoś otrzymał doktorat honoris causa. Czy w tym przypadku również konieczne […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i ich elementy składowe – bibliografia

Prace doktorskie i ich elementy składowe – bibliografia Jak napisać poprawną merytorycznie i metodycznie pracę doktorską? Z jakich elementów składają się prace doktorskie? To tylko niektóre pytania, jakie zadają sobie osoby, które zdecydowały związać się swoje życie z karierą naukową. Na szczęście, w Internecie znaleźć można wiele ciekawych poradników, które podpowiedzą, jak stworzyć prace doktorskie. […]

Czytaj dalej

Ustawowe zasady pisania prac doktorskich

Ustawowe zasady pisania prac doktorskich Coraz więcej absolwentów studiów magisterskich postanawia kontynuować naukę dla uzyskania tytułu doktora. Przewód doktorski wymaga dużej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych. Nie każdy może sobie pozwolić na studiowanie przez kolejne kilka lat bez uzyskiwania doświadczenia w pracy zawodowej. W związku z tym wielu studentów stara się o posadę asystenta […]

Czytaj dalej

Studia doktoranckie i pisane podczas nich prace doktorskie

Studia doktoranckie i pisane podczas nich prace doktorskie Studia doktoranckie nazywane także studiami trzeciego stopnia, to studia, których głównym celem i zwieńczeniem zarazem, jest zdobycie tytułu naukowego doktora. Na studiach tych pisane są oczywiście prace doktorskie. Po napisaniu i zatwierdzeniu pracy doktorskiej konieczna jest oczywiście jej obrona. W przypadku studiów doktoranckich głównym założeniem i celem […]

Czytaj dalej

Jak uzyskać stopień doktora i prawo dodawania dr przed nazwiskiem

Jak uzyskać stopień doktora i prawo dodawania dr przed nazwiskiem? Stopień naukowy doktora można uzyskać na trzy sposoby. Jednym z nich jest podjęcie studiów III stopnia, które należy uwieńczyć rozprawą naukową (pracą doktorską, zwaną potocznie doktoratem). Powstaje ona na bazie badań, których przeprowadzenie może być dla kandydata bardzo kosztowne. Na szczęście istnieje możliwość sfinansowania wydatków […]

Czytaj dalej