e-doktoraty.pl

Prace doktorskie w czasopismach zagranicznych

Prace doktorskie w czasopismach zagranicznych Obecnie na świecie wydawanych ok 54 tysięcy czasopism naukowych w różnych dziedzinach nauki. Pojawia się w nich ponad milion nowych artykułów. W Polsce istnieją prestiżowe czasopisma naukowe. Zagraniczne mają większe znaczenie, ponieważ są obowiązkową lekturą większej liczby osób. Coraz więcej polskich naukowców publikuje prace doktorskie i inne naukowe artykuły w […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i habilitacja w innych krajach

Prace doktorskie i habilitacja w innych krajach W Polsce system awansu zawodowego kadry uniwersyteckiej jest dość jasny. Najpierw pisane są prace doktorskie, następnie broni się je podczas specjalnego egzaminu. Kolejnym krokiem jest już habilitacja. Tym razem jednak należy napisać rozprawę habilitacyjną, która jest znacznie bardziej zaawansowanym dziełem niż praca doktorska. Zarówno prace doktorskie jak i […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie w różnych językach obcych

Prace doktorskie w różnych językach obcych W dzisiejszych czasach kariera naukowa często wiąże się z koniecznością kontaktów zagranicznych. W związku z tym warto pomyśleć o tym, czy prace doktorskie w języku obcym nie byłyby dobrym pomysłem. Na pewno mogą one otworzyć nam przysłowiową furtkę do międzynarodowej kariery uniwersyteckiej. Już na wstępie trzeba przyznać, że obecnie […]

Czytaj dalej

Zaliczona matura i popularne kierunki studiów

Zaliczona matura i popularne kierunki studiów Choć od maja i matur minęło już sporo czasu, to wielu maturzystów żyje jeszcze drugim naborem na studia. Właściwa rekrutacja zakończyła się w lipcu, ale wciąż pozostało sporo wolnych miejsc na ciekawych kierunkach. Dobrze zdana matura nie przesądza tu o wszystkim, ponieważ jeśli ktoś jest ambitny i chce się […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i tytuły naukowe różnych osób

Prace doktorskie i tytuły naukowe różnych osób Instytucją zajmują się stopniami naukowymi, zasadami nadania jest Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Zadaniem tej Komisji jest opiniowanie aktów prawych związanych z nadawaniem stopni naukowych oraz wyrażanie opinii o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego. Centralna Komisja do spraw Stopni i […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a system szkolnictwa wyższego

Prace doktorskie a system szkolnictwa wyższego System szkolnictwa wyższego jest systemem dość zawiłym, który zwykle poznajemy dokładnie, kiedy sami bronimy prace doktorskie, magisterskie lub licencjackie. Przede wszystkim należy podkreślić, że aby rozpocząć studia wyższe należy zdać egzamin maturalny. Jest to absolutne minimum nawet w przypadku kierunków mniej obleganych. Obecnie normą jest, że wybieramy studia licencjackie. […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie – tabele, wykresy i rysunki

Prace doktorskie – tabele, wykresy i rysunki Prace doktorskie są bardzo poważnymi publikacjami, ponieważ mają charakter dzieł naukowych. Poruszają ważne, istotne kwestie, rozwijają istniejące teorie albo tworzą nowe. Dysertacje stanowią oryginalne rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego. Tak poważna zawartość wymaga od autorów dokładności, staranności i poprawności także w odniesieniu do strony edytorskiej rozprawy. Prace doktorskie powinny […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie, magisterskie, a więc system szkolnictwa w Polsce

Prace doktorskie, magisterskie, a więc system szkolnictwa w Polsce Jeszcze do nie dawna studia były marzeniem. Dziś, tytuł magistra posiada, co druga osoba w Polsce. Jak wygląda i jak ewoluował system szkolnictwa wyższego w Polsce? Do nie dawna, aby zdobyć wykształcenie wyższe trzeba było studiować przez pięć lat, dziś wystarczą tylko trzy lata. Jak to […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a idealna praca zawodowa

Prace doktorskie a idealna praca zawodowa Wielu studentów, chyba każdy zastanawia się nad swoją przyszłością zawodową. Studiują dwa kierunki, podejmują pracę w trakcie studiów, dokształcają się na studiach podyplomowych lub po zakończeniu studiów magisterskich piszą prace doktorskie. Uczelnie kuszą ofertą studiów doktoranckich zaocznych, na których słuchacze mają możliwość uczestnictwa w wykładach i spotkaniach z promotorem. […]

Czytaj dalej

Przećwiczone testy biologiczne i matura w zasięgu dłoni!

Przećwiczone testy biologiczne i matura w zasięgu dłoni! Osoby przygotowujące zagadnienia na egzaminy maturalne z biologii potrafią zaskakiwać. Nigdy nie wiadomo, o co zapytają w tym roku, dlatego kluczem do sukcesu jest wszechstronne przygotowanie do egzaminu. Podstawą efektywnych przygotowań jest dokładne powtórzenie materiału omawianego na lekcjach. Jeśli natrafimy na zagadnienia, które nastręczają nam trudności lub […]

Czytaj dalej