e-doktoraty.pl

Prace doktorskie pisane w językach obcych

Znajomość języków obcych w pracy naukowca to konieczność. Większość badań publikowana jest w zagranicznych czasopismach, najczęściej po angielsku. Nic dziwnego, że jednym z elementów egzaminu na studia doktoranckie jest test z języka obcego. Istotnym elementem pracy doktorskiej jest znajomość badań na dany temat prowadzonych za granicą, a także oczytanie z zagranicznej literaturze przedmiotu.

Coraz więcej uczelni oferuje możliwość napisania doktoratu w języku obcym. Są to nie tylko prace doktorskie z zakresu filologii obcych, czy stosunków międzynarodowych, ale także z informatyki, nauk biologicznych, medycznych, informatyki, robotyki, czy nauk ścisłych. Doktorat w języku obcym to standard na uczelniach, na których wykłady prowadzone są przez profesorów zagranicznych.

Znaczenie znajomości języków obcych w pracach naukowych

Coraz więcej osób decyduje się na pisanie rozprawy doktorskiej w innym języku, licząc na to, że otworzy im to drogę do kariery naukowej w zagranicznych instytucjach badawczych, finansowych lub wielkich korporacjach. Praca doktorska w języku obcym pokazuje nie tylko umiejętność prowadzenia badań naukowych, ale także biegłą znajomość danego języka, co ma niebagatelne znaczenie w każdej pracy.

Napisanie doktoratu w innym języku niż ojczysty ułatwia publikację w światowej prasie związanej z daną dziedziną nauki. Publikacja zwiększa zainteresowanie naukowego świata młodym, zdolnym naukowcem i zakresem prowadzonych przez niego badań, umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe na swój projekt badawczy.