e-doktoraty.pl

Jaka jest jakość współczesnych prac doktorskich?

Jednym z sukcesów III RP jest upowszechnienie edukacji na wyższym poziomie. Proces ten można jednak oceniać również negatywnie – wraz z liczbą studentów spadł poziom studiów. Systematycznie trwa ich deprecjonowanie. Dzisiaj tytuł zawodowy magistra nie jest gwarantem uzyskania świetnej pracy, która byłaby spełnieniem marzeń posiadacza wyższego wykształcenia.

W związku z tym coraz więcej osób decyduje się podjąć studia III stopnia i pisać prace doktorskie. Niektórzy robią to dla prestiżu, by zdobyć dodatkowy argument w ubieganiu się o bardzo wysokie, eksponowane stanowisko w renomowanej instytucji. Inni chcą realizować się w pracy badawczej i dlatego zostają na uczelni. Siłą rzeczy muszą napisać pracę doktorską.

Wyzwania edukacyjne współczesnej polski: trendy w nauce i kształceniu

Jeszcze inni realizują doktorat w trybie, nie podejmując studiów III stopnia ani nie pracując na uczelni jako asystenci. Model ten określa się mianem „z wolnej stopy” i polega na tym, że kandydaci uczestniczą w seminariach doktoranckich, lecz nie uczęszczają na studia, bo się na nie nie zapisali. Ich jedynym obowiązkiem jest dostarczenie prac doktorskich.

Taki tryb stwarza zagrożenie dla jakości dzieł przedstawianych promotorom przez słuchaczy, którzy zwykle na co dzień zajmują się pracą zawodową, bo przecież z czegoś muszą żyć i opłacić możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora (kilkanaście tysięcy złotych). To sprawia, że na badania, drążenie tematu zostaje im niewiele czasu.