e-doktoraty.pl

Bibliografia jako wizytówka prac doktorskich

Prace doktorskie są kolejnym etapem edukacji po ukończeniu studiów magisterskich. Studia doktoranckie, czyli studia trzeciego stopnia wymagają dużo więcej samodzielności od magisterskich czy licencjackich. Podczas pisania prac dyplomowych kończących dwa poprzednie etapy nauki nie musimy prowadzić własnych przewodów i badań naukowych. W większości przypadków prace licencjackie czy magisterskie należą do prac odtwórczych.

Pisanie prac doktorskich wiąże się z dużą samodzielnością. Nie wystarczy cytować innych, trzeba udowadniać własne tezy i zaciekawić recenzentów swoimi przemyśleniami. Ponieważ wymaga to dużej wiedzy, oczytania i umiejętności analizy, więc pochłania dużo czasu w ciągu kilku lat naszego życia. Nie można sobie pozwolić na wybiórcze traktowanie publikacji dotyczących danego tematu, czy niepełne przedstawienie tematu.

Różnice między pracami dyplomowymi a pracami doktorskimi: samodzielność, analiza, bibliografia

Bardzo ważnym elementem wszystkich prac doktorskich jest bibliografia, która mówi o tym, z jakich korzystaliśmy materiałów źródłowych, co nas inspirowało do wyciągnięcia takich, a nie innych wniosków i na czym opieraliśmy swoje badania naukowe. Powinna więc zawierać zarówno pozycje, które omawiamy w tekście i powołujemy się na nie, jak i materiały, które przeczytaliśmy w związku z naszą pracą, ale nie ma o nich wzmianki w pracy.

Dobrze opracowana bibliografia stanowi wizytówkę pracy doktorskiej. Pokazuje, ile wysiłku włożyliśmy w jej pisanie i prowadzone badania. Od tego miejsca zazwyczaj zaczynają czytanie naszego dzieła recenzenci. Warto sprawdzić, jakie wymagania, co do w stosunku do bibliografii stawia konkretna uczelnia.