e-doktoraty.pl

Prace doktorskie w prestiżowych czasopismach naukowych

W Polsce istnieje wiele prestiżowych czasopism naukowych, które znajdują się także na liście filadelfijskiej. O jakości takich czasopism naukowych świadczą przede wszystkim zamieszczane w nich publikacje. W związku z tym bardzo często wykorzystywane są prace naukowe, np. bardzo dobrej jakości prace doktorskie.

Takie prace doktorskie są zazwyczaj streszczane w odpowiedni sposób przez ich autora i publikowane w czasopismach naukowych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza z uwagi na fakt, że prace doktorskie są rozprawami twórczymi i odkrywczymi, wnoszącymi wiele nowych rozwiązań do nauki, przez to więc – chętnie czytanymi przez odbiorców.

Rola prac doktorskich w prestiżowych czasopismach naukowych

Polskie czasopisma naukowe są często wydawane tematycznie z uwagi na branżę, czy dziedzinę. Stąd też wyróżniamy czasopisma związane z naukami humanistycznymi, technicznymi, przyrodniczymi, itp. Polskie czasopisma naukowe, podobnie zresztą jak i te międzynarodowe, poddawane są recenzjom naukowym. Do polskich czasopism naukowych zaliczyć można np. : „Computer Science”, „Życie Nauki”, „Literatura Ludowa”, „Humanum”, „Etnografia Polska” i wiele, wiele innych. Wiele z tych czasopism jest obecnie dostępna w wersji elektronicznej.