e-doktoraty.pl

Studenci piszący prace doktorskie mają swoją reprezentację

Środowisko akademickie skupia wiele różnych grup. Każda ma swoją organizację dbającą o interesy członków. Również osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora mają swoją instytucję, którą jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Jej zadaniem jest opiniowanie aktów prawnych i innych rozwiązań dotyczących osób piszących prace doktorskie.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów działa na podstawie art. 209 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Organizacja ta wydaje wnioski dotyczące spraw tyczących się słuchaczy studiów III stopnia, wyraża wolę całego środowiska doktoranckiego, reprezentuje jego interesy i broni jego praw.

Krajowa reprezentacja doktorantów (KRD)

KRD współpracuje z ośrodkami, które wspierają twórczość naukową doktorantów, do której zaliczają się też prace doktorskie. Instytucja buduje więzi kulturalne i towarzyskie między osobami, których celem jest rozwój naukowy. To samorządne ciało może też zwracać się do odpowiednich organów państwowych z projektami aktów prawnych tyczących się studentów studiów III stopnia (np. zniesienia obowiązku pisania prac doktorskich).

KRD udziela informacji dotyczących grantów, czyli finansowej i pozafinansowej pomocy przyznawanej na realizację badań naukowych. Siedziba organizacji mieści w Warszawie przy ulicy Polnej 50. Z władzami Krajowej Reprezentacji Doktorantów można się skontaktować na wiele sposobów: telefonicznie, elektronicznie, faksem albo osobiście (np. na posiedzeniach zarządu tworzonego przez siedem osób). Przy KRD działa rzecznik praw doktoranta.