e-doktoraty.pl

Praca doktorska jest jednym z obowiązków żaków studiów III stopnia

Praca doktorska jest jednym z obowiązków żaków studiów III stopnia Istnieją trzy drogi zdobycia stopnia naukowego doktora. Najrzadziej wybierany jest doktorat ” z wolnej ręki”, czyli otwarcie przewodu na wniosek zainteresowanego. Osoba taka uczestniczy w seminarium doktoranckim, pisze pracę doktorską, lecz nie uczęszcza na zajęcia dla doktorantów. Musi płacić za możliwość prowadzenia przewodu. Drugą opcją […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie, licencjackie oraz inne prace naukowe

Prace doktorskie, licencjackie oraz inne prace naukowe Nawet jeśli marzą nam się w przyszłości obszerne prace doktorskie, warto zacząć od czegoś nieco mnie wymagającego. Chodzi oczywiście o prace licencjackie, które to wieńczą studia I stopnia. Czym cechują się tego typu prace dyplomowe? Prace licencjackie nie są tak obszerne jak prace doktorskie czy nawet magisterskie. Najczęściej […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a obiecująca przyszłość naukowa

Prace doktorskie a obiecująca przyszłość naukowa Próbą uporządkowania zagadnienia i aktualizacją danych zajmują się twórcy Informatora Nauki Polskiej. Jest to ważna pozycja dla wszystkich naukowców. W wydaniu książkowym Informator Nauki Polskiej ukazuje się od lat pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo był wydawany przez Polskie Wydawnictwo Naukowe, w latach 1976-90 przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i publiczna obrona doktoratu

Prace doktorskie i publiczna obrona doktoratu Prace doktorskie, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora, muszą być obronione. Nie ma w tym niczego dziwnego, gdyż, jak wiemy, wszystkie prace naukowe, wiążące się z uzyskaniem stopnia naukowego, wymagają obrony. Przykładem są tutaj prace licencjackie, magisterskie, czy inżynierskie. Obrona pracy naukowej jest poświadczeniem na samodzielne i indywidualne stworzenie […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie – ważny aspekt – bibliografia

Prace doktorskie – ważny aspekt – bibliografia Bibliografia pracy doktorskiej musi być obszerna, praktycznie każdy cytat, czy badania, z których korzystamy muszą być ujęte w bibliografii. Sporządzania bibliografii uczymy się już w liceum. Właściwie każda studencka praca nie może obejść się bez bibliografii. Bibliografia doktoratu jest bardziej obszerna od spisu bibliograficznego w pracy magisterskiej. Jest […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie – otwarcie przewodu doktorskiego

Prace doktorskie – otwarcie przewodu doktorskiego Przewód doktorski to złożony proces zmierzający do osiągnięcia stopnia naukowego doktora. Integralną i najważniejszą częścią tego procesu są oczywiście prace doktorskie i ich obrona, która jest etapem końcowym. Otwarcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta. Nad całym procesem i postępowaniami w trakcie nadawania doktorantowi stopnia naukowego doktora, czuwa […]

Czytaj dalej

Problemy edytorskie w pracach doktorskich

Problemy edytorskie w pracach doktorskich Prace doktorskie to prace typowo naukowe, do których nie raz sięgną osoby szukające później jakichś informacji lub danych. Dlatego też warto pamiętać o tym, że doktoraty muszą powstawać w zgodzie z pewnymi określonymi odgórnie zasadami edytorskimi. Jest to bardzo istotny wymóg dotyczący powstawania dobrych prac doktorskich. W praktyce wygląda to […]

Czytaj dalej

Informator Nauka Polska a prace doktorskie

Informator Nauka Polska a prace doktorskie Studenci, którzy planują pisanie prac doktorskich często poszukują zarówno uczelni, jak i specjalistycznych materiałów, które będą mogły wspomóc ich badania naukowe. Bardzo przydatne są również informacje dotyczące placówek naukowych oraz ludzi nauki. Czasami niezbędne stają się dane dotyczące naukowych towarzystw czy stowarzyszeń działających na terenie naszego kraju. Nie zawsze […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne – procedury

Prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne – procedury Po tym, jak pozytywnie obronimy prace doktorskie i uzyskamy stopień doktora, możemy starać się o najwyższy stopień naukowy – doktora habilitowanego. Naturalnie i tym razem wiąże się to z koniecznością zastosowania się do pewnych odgórnie określonych (poprzez zapisy ustawowe) procedur. Oczywiście od razu można stwierdzić, że rozprawy habilitacyjne […]

Czytaj dalej

Polskie prestiżowe czasopisma naukowe i prace doktorskie

Polskie prestiżowe czasopisma naukowe i prace doktorskie Wymogiem koniecznym do uzyskania tytułu doktora nauk jest napisanie poprawnej metodycznie, merytorycznie, stylistycznie pracy doktorskiej. Prace doktorskie muszą być innowacyjne, twórcze, muszą wnosić coś nowego do świata nauki i wiedzy. jednak osoby, którym marzy się kariera naukowa, chcą zyskać rozgłos w środowisku naukowym muszą wykazać się czymś więcej. […]

Czytaj dalej