e-doktoraty.pl

Jak rejestruje się prace doktorskie, a jak magisterskie?

Każda uczelnia ma inne zasady dotyczące prac magisterskich. Wytyczne mogą się różnić nawet między promotorami, ponieważ każdy ma inne wymagania edycyjne oraz system oceniania i rozliczania studentów z obowiązków dotyczących dzieł naukowych. Podobne sprawa wygląda, jeśli chodzi o prace doktorskie, choć w ich przypadku standard obejmuje więcej kwestii.

Student musi przedstawić w dziekanacie trzy egzemplarze pracy dyplomowej. Jeden z nich pozostaje w uczelnianym archiwum, drugi przeznaczony jest dla recenzenta, a trzeci otrzymuje promotor. Ten ostatni może poprosić o wersję elektroniczną zamiast papierowej. Niezależnie od tego wersję cyfrową trzeba też złożyć w dziekanacie (to samo odnosi się do prac doktorskich, tyle że w ich przypadku recenzentem jest osoba spoza danej szkoły).

Zasady uczelniane dla prac magisterskich: czym różnią się wytyczne?

Promotor może określić też swoje warunki w sprawach edycyjnych. Niektórzy opiekunowie wolą, by przypisy były na końcu rozdziału lub dzieła, a inni wolą, żeby umieszczać je na dole strony, co ułatwia weryfikację źródeł i przyspiesza czytanie. Różnice mogą odnosić się również co do okresu, jaki musi upłynąć od momentu rejestracji pracy magisterskiej czy dysertacji do dnia obrony.

W pierwszym przypadku okres nie przekracza dwóch tygodni (zwykle około 7-10 dni). Znacznie dłużej czeka na datę obrony doktorant, który musi znaleźć recenzenta swojej rozprawy liczącej nierzadko kilkaset stron. Na zapoznanie się z tak potężnym dziełem potrzeba znacznie więcej niż 14 dni. W tym czasie autorzy prac doktorskich mogą przypomnieć sobie zagadnienia do egzaminu końcowego.