e-doktoraty.pl

Jaka jest jakość współczesnych prac doktorskich?

Jaka jest jakość współczesnych prac doktorskich? Jednym z sukcesów III RP jest upowszechnienie edukacji na wyższym poziomie. Proces ten można jednak oceniać również negatywnie – wraz z liczbą studentów spadł poziom studiów. Systematycznie trwa ich deprecjonowanie. Dzisiaj tytuł zawodowy magistra nie jest gwarantem uzyskania świetnej pracy, która byłaby spełnieniem marzeń posiadacza wyższego wykształcenia. W związku […]

Czytaj dalej

Bibliografia jako wizytówka prac doktorskich

Bibliografia jako wizytówka prac doktorskich Prace doktorskie są kolejnym etapem edukacji po ukończeniu studiów magisterskich. Studia doktoranckie, czyli studia trzeciego stopnia wymagają dużo więcej samodzielności od magisterskich czy licencjackich. Podczas pisania prac dyplomowych kończących dwa poprzednie etapy nauki nie musimy prowadzić własnych przewodów i badań naukowych. W większości przypadków prace licencjackie czy magisterskie należą do […]

Czytaj dalej

Firmowa ekonomia, przedsiębiorczość i inne ważne pojęcia

Firmowa ekonomia, przedsiębiorczość i inne ważne pojęcia. Ekonomia i zarządzanie to obowiązkowy punkt w wykształceniu każdego inteligentnego człowieka. W wielu miastach kursy promujące przedsiębiorczość wprowadza się już w szkołach średnich. Dzięki nim pojęcia takie jak spółka, fuzja, monopol, oligopol czy konsorcjum nie brzmią już obco w uszach przeciętnego nastolatka. Także popularne kierunki studiów, jak ekonomia […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie w języku obcym. Czy warto się wysilać?

Prace doktorskie w języku obcym. Czy warto się wysilać? Kondycja polskiej nauki nie jest najlepsza, o czym świadczy m.in. pozycja rodzimych uczelni w międzynarodowych rankingach najlepszych szkół wyższych. Drugi dowód słabości to kiepska współpraca z biznesem przejawiająca się w małym transferze wiedzy do gospodarki, czyli małą liczbą patentów i komercyjnych zastosowań wynalazków, rozwiązań. Stan polskiej […]

Czytaj dalej

Jak rejestruje się prace doktorskie, a jak magisterskie?

Jak rejestruje się prace doktorskie, a jak magisterskie? Każda uczelnia ma inne zasady dotyczące prac magisterskich. Wytyczne mogą się różnić nawet między promotorami, ponieważ każdy ma inne wymagania edycyjne oraz system oceniania i rozliczania studentów z obowiązków dotyczących dzieł naukowych. Podobne sprawa wygląda, jeśli chodzi o prace doktorskie, choć w ich przypadku standard obejmuje więcej […]

Czytaj dalej

Studenci piszący prace doktorskie mają swoją reprezentację​

Studenci piszący prace doktorskie mają swoją reprezentację Środowisko akademickie skupia wiele różnych grup. Każda ma swoją organizację dbającą o interesy członków. Również osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora mają swoją instytucję, którą jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Jej zadaniem jest opiniowanie aktów prawnych i innych rozwiązań dotyczących osób piszących prace doktorskie. Krajowa Reprezentacja Doktorantów działa […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie w zagranicznych czasopismach naukowych

Prace doktorskie w zagranicznych czasopismach naukowych Czasopisma naukowe to czasopisma, w których znajdują się publikacje naukowe. Współcześnie wydawane są 54 tysiące czasopism naukowych na świecie. Pojawia się w nich ponad milion artykułów w ciągu roku. W Polsce oczywiście także istnieją prestiżowe czasopisma naukowe, jednak zdajemy sobie sprawę, że te zagraniczne mają większe znaczenie i są […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie pisane w językach obcych

Prace doktorskie pisane w językach obcych Znajomość języków obcych w pracy naukowca to konieczność. Większość badań publikowana jest w zagranicznych czasopismach, najczęściej po angielsku. Nic dziwnego, że jednym z elementów egzaminu na studia doktoranckie jest test z języka obcego. Istotnym elementem pracy doktorskiej jest znajomość badań na dany temat prowadzonych za granicą, a także oczytanie […]

Czytaj dalej

Prace doktorskie a Granty Ministerialne dla doktorantów

Prace doktorskie a Granty Ministerialne dla doktorantów Każdy doktorant piszący pracę doktorską i mający zamiar uzyskać stopień naukowy doktora, stara się, aby uzyskać jakieś wsparcie finansowe. Wiemy, że pensje doktoranckie nie należą do najwyższych, a jakoś trzeba się utrzymać, podejmując jednocześnie studia, które wymagają wiele nauki i wielu poświęceń. Zdajemy sobie bowiem sprawę, jakiego trudu […]

Czytaj dalej

Osoby piszące prace doktorskie mogą otrzymać stypendium

Osoby piszące prace doktorskie mogą otrzymać stypendium Osoby podejmujące studia III stopnia mogą liczyć na pomoc materialną uczelni. Doktorant otrzymuje stypendium będące formą wynagrodzenia za pracę dydaktyczno-naukową, czyli np. prowadzenie ćwiczeń, laboratoriów z żakami studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Dzieje się tak, gdyż doktorantów piszących prace doktorskie wiąże z daną szkołą wyższą niby-stosunek pracy. Wysokość […]

Czytaj dalej