e-doktoraty.pl

Prace doktorskie są omawiane przed wykładem habilitacyjnym

Prace doktorskie są omawiane przed wykładem habilitacyjnym Procedura ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest ściśle określona. Na przewód habilitacyjny (tak oficjalnie określa się proces starania o habilitację) składają się: rozpoczęcie przewodu, przygotowanie rozprawy oraz – po pozytywnej recenzji dzieła – dopuszczenie kandydata do kolokwium habilitacyjnego, którego elementem jest wykład dla wąskiego grona naukowców. […]

Czytaj dalej

Pisanie prac: prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

Pisanie prac: prace licencjackie, magisterskie i doktorskie Jak w wypadku każdej pracy na wyższej uczelni, trzeba spełniać określone wymogi. Jeśli chodzi jednak o te najpoważniejsze, czyli oczywiście prace licencjackie, magisterskie i doktorskie – ich spełnianie jest niezwykle ważne. Niekiedy, gdy zapomni się o pewnych szczegółach, można mieć problemy podczas obrony, a tego chyba nikt nie […]

Czytaj dalej