e-doktoraty.pl

Prace doktorskie, magisterskie, a więc system szkolnictwa w Polsce

Jeszcze do nie dawna studia były marzeniem. Dziś, tytuł magistra posiada, co druga osoba w Polsce. Jak wygląda i jak ewoluował system szkolnictwa wyższego w Polsce?

Do nie dawna, aby zdobyć wykształcenie wyższe trzeba było studiować przez pięć lat, dziś wystarczą tylko trzy lata. Jak to możliwe? Od kilku lat w polskim systemie szkolnictwa wyższego funkcjonuje tzw. system boloński, a więc edukacja wielopoziomowa.

Pierwszy etap studiów trwa trzy lata i określany jest, jako studia licencjackie. Po tym okresie i pozytywnie obronionej pracy dyplomowej studenci zyskują tytuł licencjata, a tym samym pokonują pierwszy szczebel w drabinie edukacyjnej. Drugi etap, trwa dwa lata. Po tym czasie studenci uzyskują, jakże dawniej upragniony, wyczekiwany tytuł magistra. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującą reformą szkolnictwa wyższego, po uzyskaniu tytułu licencjata studenci mogą rozpocząć studia magisterskie w zakresie zupełnie innej dziedziny.

Ewolucja systemu szkolnictwa wyższego w polsce: od studiów licencjackich do doktoranckich

Wracając, do meritum. Kolejnym szczeblem w drabinie edukacyjnej są studia doktoranckie. Studia doktoranckie trwają cztery lata i znacznie różnią się od poprzednich etapów. Na czym polega różnica? Po pierwsze, studenci piszą prace doktorskie. Prace doktorskie są pracami twórczymi, wnoszącymi coś nowego w zakres nauczania. Po drugie, prace doktorskie są znacznie większe objętościowo.

Ale pisanie prac doktorskich, to nie jedyny obowiązek, jaki ciąży na przyszłych doktorach nauk. Oprócz nich, muszą oni odbyć praktyki naukowe, brać udział w konferencjach, sympozjach naukowych, publikować artykuły w prestiżowych i cenionych czasopismach naukowych, etc. System szkolnictwa wyższego w Polsce- drabina edukacyjna, dzięki której zdobędziesz jakże upragnione wykształcenie i staniesz się atrakcyjny na rynku pracy.