e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a życiorys naukowy pracownika uczelni

Osoby zdecydowane na poświęcenie się pracy naukowej powinny mieć świadomość, że konieczne będzie na pewno zbudowanie sobie odpowiedniego życiorysu naukowego. Nie wystarczy jedynie, że napiszemy prace doktorskie, by być cenionymi naukowcami.

Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że już podczas studiów magisterskich powinniśmy udzielać się podczas różnych konferencji studenckich. Będzie to doskonały dowód nasze zainteresowania pracami badawczymi.

Budowanie życiorysu naukowego: kolejność działań i cele kariery

Możliwie szybko po obronie pracy magisterskiej warto zabrać się za pracę doktorską. Optymalnie byłoby, gdyby udało nam się znaleźć zatrudnienie na uczelni. Asystentura będzie na pewno dobrze wyglądać w życiorysie.

Po obronie pracy doktorskiej należy dalej mieć na względzie rozwój swej kariery. Naturalnie opłaca się publikować mniejsze i większe artykułu w najlepszych czasopismach – zwłaszcza tych, które figurują na liście filadelfijskiej.

Naturalnie konieczne jest opracowanie rozprawy habilitacyjnej. Będzie to kolejny krok na naszej drodze do profesury zwyczajnej. Oczywiście po drodze może zdarzyć się, że dana uczelnia w dowód naszych zasług nada nam tytuł profesora nadzwyczajnego danej uczelni.