e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i praktyki dydaktyczne doktorantów

Każdy doktorant podejmujący studia doktoranckie ma zadanie napisanie pracy doktorskiej, zdanie egzaminów doktoranckich i oczywiście obronę pracy doktorskiej – ale to następuje już w końcowym etapie całego przewodu doktorskiego.

Bardzo ważnym elementem studiów doktoranckich są praktyki dydaktyczne doktorantów, przygotowujące do zawodu wykładowcy na uczelni wyższej. Jak widzimy – prace doktorskie to w tym wypadku nie wszystko. Praktyki dydaktyczne doktorantów odbywają się w formie prowadzenia danych zajęć na uczelni, a także uczestniczenia w nich (podczas gdy prowadzone są prze innych wykładowców) – odbywa się to na zasadzie hospitacji.

Praktyki dydaktyczne w studiach doktoranckich: budowanie doświadczenia i kompetencji

Przedmiot, a także forma odbywanych praktyk jest ustalana przez opiekuna lub promotora doktoranta . Jeżeli takie praktyki dydaktyczne zostaną zaliczone, muszą być one koniecznie wpisane do indeksu doktoranta. Praktyka taka zostaje zazwyczaj zaliczana przez opiekuna, bądź promotora doktoranta.

Praktyki dydaktyczne doktorantów są niezwykle ważne i przydatne w toku całego ich kształcenia. Umożliwiają zdobycie ogromnego doświadczenia, które doskonale można wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej. Praktyki takie rozwijają i umożliwiają zdobycie pewności siebie.