e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a idealna praca zawodowa

Wielu studentów, chyba każdy zastanawia się nad swoją przyszłością zawodową. Studiują dwa kierunki, podejmują pracę w trakcie studiów, dokształcają się na studiach podyplomowych lub po zakończeniu studiów magisterskich piszą prace doktorskie. Uczelnie kuszą ofertą studiów doktoranckich zaocznych, na których słuchacze mają możliwość uczestnictwa w wykładach i spotkaniach z promotorem. Organizacja spotkań z promotorem należy od samego promotora, kierunku i tematu rozprawy doktorskiej.

Osoby, które uzyskują tytuł doktora na studiach doktoranckich raczej nie mają szans na zatrudnienie na uczelni, gdyż nie mają doświadczenia pedagogicznego ze studentami. Program zaocznych studiów doktoranckich na większości uczelni nie przewiduje zajęć ze studentami. Szanse na rynku pracy osób z tytułem doktora zależą od dużej mierze od dziedziny, w której dana osoba posiada doktorat.

Rynek pracy dla absolwentów studiów doktoranckich: wyzwania i możliwości

Największe szanse na zatrudnienie mają osoby, które napisały pracę doktorską z dziedzin poszukiwanych w gospodarce, np.: biotechnologii, materiałoznawstwa, produkcji, mechaniki, medycyny. Najmniejsze szanse na rynku pracy mają doktorzy z różnych dziedzin humanistyki. Takie osoby często decydują się na pracę w innym zawodzie. Doktorat raczej nie ma wpływu na wysokość zarobków, wyjątek stanowią firmy stawiające na innowację i korzystające z osiągnięć naukowych.

Praca doktorska w Polsce nie zawsze otwiera rynek pracy, ponieważ pracodawcy bardziej niż wiedzy oczekują praktyki w zawodzie. Na uczelniach zostają osoby, które w trakcie pisania pracy doktorskiej pełniły funkcję asystenta, pracowały ze studentami i pomagały w prowadzeniu badań, prowadząc w między czasie swoje badania. Kariera naukowa jest najczęściej zarezerwowana dla osób, które pisały doktorat będąc na uczelnianej asystenturze.