e-doktoraty.pl

Prace doktorskie - początkowy element: życiorys naukowy

Przed rozpoczęciem przewodu doktorskiego, a tym samym: zanim pisane będą prace doktorskie, spełnione muszą być pewne, określone warunki. Najczęściej wiąże się to ze złożeniem pewnych, wymaganych dokumentów, niezbędnych w całym procesie starania się o tytuł naukowy doktora.

W większości przypadków, musi to być część pracy doktorskiej, czy też konspekt pracy doktorskiej oraz określona ilość zamieszczonych publikacji.

Ponadto do innych dokumentów, których wymaga się od doktoranta należą: podanie kandydata, pismo Kierownika danej Katedry, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu, a także życiorys naukowy.

Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem przewodu doktorskiego

Życiorys naukowy jest w takim wypadku niezwykle ważnym dokumentem, dającym poświadczenie o naukowej „karierze” kandydata, jego rozwoju, dotychczasowych osiągnięciach, specjalizacjach, ale także zainteresowaniach.

Życiorys taki zawiera dane osobowe, czyli imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców. Następnie zawiera pole „wykształcenie”, w którym należy wpisać, jakie ukończyło się studia wyższe, czy podyplomowe. Należy tam także umieścić informacje o odbytych kursach i szkoleniach zawodowych, a także o konferencjach, doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych oraz publikacjach.