e-doktoraty.pl

Prace doktorskie wymagają odpowiedniej bibliografii

Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę z tego, że napisanie pracy doktorskiej to nie lada wyzwanie. Oprócz stworzenia samej pracy doktorskiej warta uwagi jest jeszcze asystentura, która pomoże zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne każdemu z doktorantów.

Skupmy się jednak na elementach, które powinny zawierać wszystkie prace doktorskie. Szczególnie wartym uwagi jest jeden z nich, a mianowicie bibliografia. Współcześnie, kiedy już tak wiele wiedzy czerpiemy z sieci internetowej oraz oczywiście publikacji naukowych, chyba nikt nie zapomina w jakiejkolwiek pracy pisemnej o bibliografii.

Bibliografia jako istotny element w pracach doktorskich

Prawda jest taka, że obecnie już wszyscy opieramy swoje prace pisemne na różnych źródłach. Aby nie dopuścić się plagiatów trzeba poznać zasady tworzenia bibliografii. Tylko poprawnie stworzona bibliografia może zapobiec takim oskarżeniom ze strony władz uczelni, a wcześniej promotora.

Bibliografia, jaką zawierają prace doktorskie powinna być stworzona według ściśle określonego schematu. W zależności od tego na jakiej uczelni tworzone są prace doktorskie, wymagania co do kolejności wszystkich elementów mogą być różne. Dlatego też wszyscy doktoranci, którzy tworzą prace doktorskie powinni najpierw dowiedzieć się jak wygląda kwestia ta na ich uczelni. To pomoże stworzyć pełnowartościową pracę, która będzie kluczem do uzyskania kolejnego tytułu naukowego.