e-doktoraty.pl

Ustawowe zasady pisania prac doktorskich

Coraz więcej absolwentów studiów magisterskich postanawia kontynuować naukę dla uzyskania tytułu doktora. Przewód doktorski wymaga dużej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych. Nie każdy może sobie pozwolić na studiowanie przez kolejne kilka lat bez uzyskiwania doświadczenia w pracy zawodowej. W związku z tym wielu studentów stara się o posadę asystenta na swojej uczelni lub szuka pracy, która umożliwi jednoczesną naukę i pisanie prac doktorskich.

Prace doktorskie tworzą osoby, które zdecydowały, że ukończą studia trzeciego stopnia, by otrzymać tytuł naukowy. Zanim otworzą przewód doktorski powinny szczegółowo poznać zasady pisania takich prac oraz wymogi, jakie stawia przed nimi uczelnia.

Regulacje centralnej komisji do spraw stopni i tytułów naukowych

Należy pamiętać, że generalne zasady przyznawania tytułów naukowych ustala Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Do reguł ustalonych przez Komisję muszą się stosować wszystkie polskie uczelnie, a ich wewnętrzne regulacje nie mogą w żaden sposób z nimi kolidować. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych dokładnie określa, kto może uzyskać i na jakich warunkach dany tytuł naukowy.

Komisja jest instytucją państwową. Oprócz zasad pisania i obrony prac doktorskich, ustala także ogólne ramy przyznawania doktorantom stypendiów dzięki którym mają oni więcej czasu na naukę i pracę badawczą, a także działania na rzecz swojej uczelni. Oczywiście nie są to kwoty, które pozwalają na utrzymanie się, ale zdecydowanie wystarczające na to, by nie szukać stałej, wielogodzinnej pracy nie związanej z pracą badawczą.