e-doktoraty.pl

Studia doktoranckie i pisane podczas nich prace doktorskie

Studia doktoranckie nazywane także studiami trzeciego stopnia, to studia, których głównym celem i zwieńczeniem zarazem, jest zdobycie tytułu naukowego doktora. Na studiach tych pisane są oczywiście prace doktorskie. Po napisaniu i zatwierdzeniu pracy doktorskiej konieczna jest oczywiście jej obrona.

W przypadku studiów doktoranckich głównym założeniem i celem jest umożliwienie studentom uzyskania wiedzy na poziomie zaawansowanym z dziedziny naukowej, w której przyszły doktor ma zamiar się specjalizować. W tym też celu pisana jest praca doktorska z konkretnej dziedziny. Studia te przygotowują do samodzielnej działalności zarówno twórczej, jak i badawczej.

Rola studiów doktoranckich i prac doktorskich

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów doktoranckich jest ukończenie studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich)lub jednolitych studiów pięcioletnich, podczas których również uzyskuje się tytuł magistra.

Nie wszystkie uczelnie, bądź placówki naukowo- badawcze prowadzą studia doktoranckie. W celu podjęcia studiów doktoranckich należy więc zgłosić się do odpowiedniej uczelni wyższej lub jednostki. Na studiach doktoranckich możliwa jest praktyka dydaktyczna na uczelni wyższej, podczas której oprócz zdobywania tytułu naukowego doktora, zdobywa się przede wszystkim ogromne doświadczenie i możliwość indywidualnego rozwoju.