e-doktoraty.pl

Prace doktorskie, licencjackie oraz inne prace naukowe

Nawet jeśli marzą nam się w przyszłości obszerne prace doktorskie, warto zacząć od czegoś nieco mnie wymagającego. Chodzi oczywiście o prace licencjackie, które to wieńczą studia I stopnia. Czym cechują się tego typu prace dyplomowe?

Prace licencjackie nie są tak obszerne jak prace doktorskie czy nawet magisterskie. Najczęściej mają po ukończeniu około 30-50 stron – nie jest to zbyt wiele.

Często określa się je mianem prac odtwórczych. Chodzi o to, że są one w zasadzie wynikiem analizy tekstów źródłowych i innych materiałów na dany temat. Nie jest tak, jak w przypadku prac doktorskich, kiedy to przeprowadza się samodzielne badania.

Przygotowanie prac licencjackich: zasady i charakterystyka

Oczywiście nie oznacza to wcale, że prace licencjackie mogą być po prostu przepisane z innych książek. Tak bynajmniej nie jest. Także i w tym przypadku obowiązują wszelkie zasady odnośnie cytowania czy też przytaczania poglądów różnych autorów. Do zasad tych należy się stosować. Konieczne jest także podawanie przypisów za każdym razem, kiedy to w naszej pracy posiłkujemy się cudzym dorobkiem naukowym.

Rzecz jasna, także prace licencjackie muszą mieć bibliografię. Nie jest ona aż tak zaawansowana jak w przypadku prac magisterskich lub doktorskich, jednak powinna być stosownie opisana i umieszczona we właściwej (zgodnej z alfabetem) kolejności.