e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a obiecująca przyszłość naukowa

Próbą uporządkowania zagadnienia i aktualizacją danych zajmują się twórcy Informatora Nauki Polskiej. Jest to ważna pozycja dla wszystkich naukowców. W wydaniu książkowym Informator Nauki Polskiej ukazuje się od lat pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo był wydawany przez Polskie Wydawnictwo Naukowe, w latach 1976-90 przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, a od 1990 roku przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Informator Nauki Polskiej jest ważnym źródłem informacji dla osób piszących prace doktorskie i dla studentów planujących karierę akademicką. Znajdują się tam informacje o instytucjach decyzyjnych i doradczych w sferze nauki, instytucjach naukowych (ośrodkach Polskiej Akademii Nauk, jednostkach badawczych, szkołach wyższych, innych placówkach prowadzących działalność naukową, np.: muzeach, bibliotekach, archiwach.

Rola informatora nauki polskiej w przygotowaniach do pisania prac doktorskich

Przyszyli naukowcy, pracujący nad pracą doktorską znajdą tutaj informację o stowarzyszeniach wspierających działalność naukową, wybitnych polskich naukowcach i rodakach- ludziach nauki pracujących na renomowanych zagranicznych uczelniach. To ważna baza danych dla osób, które szukają ośrodka akademickiego, w którym mogłyby napisać pracę doktorską i rozwijać się naukowo.

Warto wspomnieć, że przy instytucjach naukowych umieszczony jest wykaz czasopism wydawanych przez dany ośrodek akademicki, co jest dużą pomocą dla osób szukających miejsca publikacji swoich prac naukowych. Wybitni ludzie nauki przedstawiani są z całym dorobkiem, co znacznie ułatwia szukanie materiałów do rozprawy doktorskiej i sporządzanie bibliografii.

Informator Nauki Polskiej od 1997 roku wydawany jest także w wersji elektronicznej. Nie trzeba, więc przekartkowywać wybranego tomu, wystarczy zakupić wersję elektroniczną.