e-doktoraty.pl

Prace doktorskie - ważny aspekt - bibliografia

Bibliografia pracy doktorskiej musi być obszerna, praktycznie każdy cytat, czy badania, z których korzystamy muszą być ujęte w bibliografii. Sporządzania bibliografii uczymy się już w liceum. Właściwie każda studencka praca nie może obejść się bez bibliografii. Bibliografia doktoratu jest bardziej obszerna od spisu bibliograficznego w pracy magisterskiej. Jest niezwykle ważna, bowiem umożliwia weryfikację danych zawartych w pracy naukowej.

Bibliografia oznacza uporządkowany wykaz dokumentów, książek użytych w pracy naukowej. Dzieli się na podmiotową, przedmiotową i pomocniczą. W każdej pracy naukowej powinien być zachowany powyższy podział. Bibliografia daje wgląd do pozycji na podstawie, których została napisana rozprawa naukowa. Prace doktorskie powinny zawierać specjalistyczne pozycje, także w językach obcych.

Znaczenie bibliografii w pracach doktorskich

W bibliografii pracy doktorskiej powinna znaleźć się analiza i sprawozdania z pracy badawczej, rozprawy naukowe, artykuły, książki naukowe. Doktoraty publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych. Doktorat otwiera drogę do kariery naukowej, prac badawczych i habilitacji.

Dokładna w bibliografia w pracy doktorskiej chroni przed zarzutem plagiatu, bowiem pozwala na weryfikację danych zawartych w rozprawie doktorskiej. Doktorat to przede wszystkim samodzielna praca naukowa – badania wykonywane przez doktoranta pod kierunkiem promotora. Badania naukowe są największą wartością rozprawy i potwierdzają umiejętności oraz osiągnięcia naukowe doktoranta.

Bibliografia ma wpływ na wartość naukową każdej rozprawy, czy artykułu naukowego. Bibliografia ma olbrzymie znaczenie dla czytelnika rozprawy doktorskiej zamieszczonej w czasopismach lub książkach, ponieważ daje odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy i sięgnięcia do innych źródeł informacji.