e-doktoraty.pl

Prace doktorskie - otwarcie przewodu doktorskiego

Przewód doktorski to złożony proces zmierzający do osiągnięcia stopnia naukowego doktora. Integralną i najważniejszą częścią tego procesu są oczywiście prace doktorskie i ich obrona, która jest etapem końcowym.

Otwarcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta. Nad całym procesem i postępowaniami w trakcie nadawania doktorantowi stopnia naukowego doktora, czuwa specjalnie powołana do tych zadań komisja.

Przewód doktorski dzieli się na kolejne etapy, takie jak: otwarcie przewodu, przeprowadzenie odpowiednich egzaminów, recenzje danej pracy doktorskiej, opieka promotora pracy doktorskiej i na sam koniec już obrona oryginalnej dysertacji.

Proces przewodu doktorskiego: od otwarcia do zamknięcia

Obrona pracy doktorskiej ogłaszana jest publicznie. Oznacza to, że każdy może być uczestnikiem tej obrony. Tego też dnia zamykany jest przewód doktorski. Ważną rzeczą jest także, że przewód ten może zostać zamknięty w dowolnej chwili, jednak po uprzednim złożeniu wniosku kandydata.

Jeśli kandydat będzie chciał ponownie ubiegać się o tytuł doktora, trzeba będzie wszcząć nowy przewód doktorski. Zarówno o wszczęciu, jak i o zamknięciu danego przewodu doktorskiego decyduje specjalnie do tego powołana Rada Wydziału.