e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i publiczna obrona doktoratu

Prace doktorskie, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora, muszą być obronione. Nie ma w tym niczego dziwnego, gdyż, jak wiemy, wszystkie prace naukowe, wiążące się z uzyskaniem stopnia naukowego, wymagają obrony. Przykładem są tutaj prace licencjackie, magisterskie, czy inżynierskie.

Obrona pracy naukowej jest poświadczeniem na samodzielne i indywidualne stworzenie rozprawy. Ma świadczyć o tym, że nie korzystaliśmy z niczyjej pomocy, nie kopiowaliśmy i mamy pojęcie o tym, co zawiera nasza naukowa rozprawa.

Obrona pracy doktorskiej: kluczowy etap w zdobyciu stopnia naukowego

Podobnie jest z pracą doktorską. Prace doktorskie bowiem pisane, lub nie, pod okiem promotora, także muszą być obronione. W przypadku studiów doktoranckich lun asystentury, praca jest pisana pod stałym okiem promotora. Istnieje jednak możliwość pisania pracy doktorskiej z tzw. „wolnej stopy”. Wówczas pisze się pracę samodzielnie – mam tu na myśli brak nadzoru osoby promotora. Napisaną pracę przedkłada się wówczas w danym Wydziale i czeka na decyzję.

Obrona pracy doktorskiej, inaczej niż w przypadku innych prac naukowych, jest obroną publiczną. Obronę danej pracy doktorskiej ogłasza się publicznie. Jest to związane z tym, że każdy może być uczestnikiem takiej obrony i każdy może zadać pytanie doktorantowi odnośnie napisanej przez niego pracy doktorskiej.