e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i ich elementy składowe - bibliografia

Jak napisać poprawną merytorycznie i metodycznie pracę doktorską? Z jakich elementów składają się prace doktorskie? To tylko niektóre pytania, jakie zadają sobie osoby, które zdecydowały związać się swoje życie z karierą naukową. Na szczęście, w Internecie znaleźć można wiele ciekawych poradników, które podpowiedzą, jak stworzyć prace doktorskie.

Prace doktorskie, tak jak i prace licencjackie, magisterskie składają się z określonych elementów. W każdej pracy doktorskiej wyróżnić można – stronę tytułową, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, spis treści i oczywiście bibliografię. Bibliografia to uporządkowany pod względem alfabetycznym, pod względem materiałów wykaz dokumentów, z których korzystaliśmy w trakcie pisania prac doktorskich. To właśnie dzięki owemu spisowi możemy zweryfikować treść danej pracy.

Bibliografia w pracach doktorskich: kluczowy element i jego specyfika

Bibliografia w pracach doktorskich znacznie różni się od bibliografii w mniejszych pracach naukowych- pracach magisterskich, licencjackich. Zasadnicza różnica polega na tym, że bibliografia w pracach doktorskich jest bardziej specjalistyczna, bardziej obszerna.

Znaleźć w niej można książki naukowe, zawodowe, artykuły, rozprawy naukowe, sprawozdania z samodzielnie przeprowadzonych prac naukowych i jeszcze wiele, wiele ciekawych, cenionych i prestiżowych czasopism naukowych. Co więcej na potrzeby prac doktorskich stworzona została m.in. lista filadelfijska, zbiór prestiżowych czasopism naukowych, w których znaleźć można najświeższe aktualności z danej dziedziny wiedzy.

Pisząc prace doktorskie pamiętajmy, że jest to rozprawa naukowa. dzieło, które ma wnieść coś nowego, odkrywczego do świata nauki. Im bardziej specjalistyczna, rozbudowana bibliografia, tym większa szansa, że nasza praca doktorska zyska odpowiedni rozgłos w świecie nauki.