e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i egzaminy doktoranckie

Jeśli marzy nam się kariera akademicka, konieczne jest przynajmniej odbycie studiów doktoranckich. W trakcie studiów pisze się prace doktorskie a następnie konieczne jest ich obronienie w trakcie specjalnego egzaminu doktoranckiego. Dopiero pozytywny wynik egzaminu decyduje o tym, czy ktoś uzyskuje stopień doktora.

Obecnie sama praca doktorska to nieco za mało, by uzyskać stopień doktora. Konieczne jest jeszcze zdanie trzech egzaminów.

Najważniejszy jest oczywiście egzamin z dziedziny podstawowej. Chodzi tutaj o przedmiot, który uczyniliśmy tematem naszego doktoratu. Egzamin ten zdawany jest w obecności specjalnie powołanej komisji, w jej skład wchodzą m.in. recenzenci naszej pracy doktorskiej.

Egzaminy w trakcie studiów doktoranckich: kluczowe etapu w uzyskaniu stopnia doktora

Kolejny egzamin musimy zdać z dziedziny pokrewnej, która sami sobie wybraliśmy. Oczywiście władze uczelni udostępniają nam kilka dziedzin do wyboru. Co istotne, do tego egzaminu możemy podejść zaraz po rozpoczęciu przewodu doktorskiego.

Ostatni egzamin przed obroną pracy doktorskiej to egzamin z języka obcego nowożytnego. Oczywiście w trakcie tego egzaminu poruszane są w języku obcym kwestie naukowe, związane z tematyka pracy doktorskiej. Kandydat musi także zaprezentować krótko swoje osiągnięcia naukowe.