e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i dalsza kariera – habilitacja

Prace doktorskie są niezwykle ważnym etapem w karierze naukowej studenta. Kiedy osiągnie on upragniony tytuł naukowy doktora, zastanawia się często nad kolejnym szczeblem swojego naukowego rozwoju. W większości przypadków zdarza się tak, że zrobiwszy doktorat, pojawia się pytanie: „co dalej?”.

Oczywiście mowa tutaj o dalszych możliwościach kształcenia się i kariery naukowej. Kolejnym etapem kształcenia po pracy doktorskiej, jest praca habilitacyjna. A ściślej mówiąc: habilitacja, czyli dość złożony proces, po ukończeniu którego osiąga się naukowy tytuł doktora habilitowanego, a który to jest z kolei początkowym etapem zmierzającym do osiągnięcia tytułu profesora, a później też profesora tytularnego.

Habilitacja: następny etap po pracy doktorskiej

Po napisaniu pracy doktorskiej i jej publicznej obronie, można się habilitować. Po wszczęciu przewodu habilitacyjnego, kandydat dopuszczany jest do kolokwium habilitacyjnego. Po zaliczeniu tego kolokwium, czyli poprawnej odpowiedzi na pytania zadane przez komisję, kandydat zobowiązany jest do wygłoszenia wykładu habilitacyjnego, który w odróżnieniu od obrony pracy doktorskiej, nie jest już publiczny.Na sam koniec pozostaje oczywiście rozprawa habilitacyjna i jej obrona.