e-doktoraty.pl

Pisanie pracy doktorskiej - rozważania na temat decyzji podjęcia studiów doktorskich

Kończąc studia wyższe i broniąc tytułu magistra, wielu studentów myśli już o podjęciu nowego trudu w uzupełnieniu swojego wykształcenia. Wielu z nich zamierza podjąć studia na zupełnie nowym kierunku, inni pragną uzyskać tytuł doktora w swojej dziedzinie nauki.

Zastanawiający jest jednak fakt, co kieruje osobami w podejmowaniu takich decyzji?

Z rozmów zasłyszanych wynika, że decyzje te podyktowane są najczęściej chęcią zdobycia nowej wiedzy związanej z perspektywą nowej, lepszej, ciekawszej, a w dzisiejszych czasach lepiej płatnej pracy w bardziej renomowanej firmie, na nowym ciekawym stanowisku, a niekiedy w dużej korporacji zagranicznej. W dobie globalizacji i podejścia ekonomicznego do życia codziennego, a co za tym idzie i do zajmowanych stanowisk w firmach, wiadomo że pracownicy, którzy rozwijają się intelektualnie poprzez zdobywanie wciąż nowej wiedzy i doświadczenia są dla firmy wartościowi.

Ich wiedza, determinacja w swoich dążeniach do osiągnięcia celu, bo przecież studia doktorskie i samo pisanie pracy doktorskiej i niekiedy przeprowadzanie wieloletnich badań związanych z wybranym tematem, wiąże się z siłą wewnętrzna i samozaparciem. Cechy te są cechami cenionymi u przyszłych pracowników. W takiej sytuacji pisanie doktoratu przez osoby chcące osiągnąć sukces zawodowy jest wręcz wskazane.

W dalszych rozważaniach należałoby się skupić bardziej na samej decyzji związanej z wyborem kierunku studiów doktorskich, wyborem promotora pod którego kierunkiem będzie pisana praca doktorska, wyborem właściwego i ciekawego tematu pracy doktorskiej, a na końcu skończywszy na obronie tejże pracy.

Problematyka ta zostanie omówiona w kolejnych artykułach.