e-doktoraty.pl

Pisanie prac doktorskich a praca zawodowa

Studenci, którzy piszą prace doktorskie bardzo często podejmują pracę zarobkową, by zyskiwać niezbędne doświadczenie. Wielu z nich stara się o stanowisko asystenta na uczelni, w której otwierają przewód doktorski. Niestety uczelnie niechętnie do takiego zatrudnienia podchodzą ze względu na wysokie koszty, jakie muszą ponosić z racji wypłacania takim doktorantom stałej pensji.

O wiele lepszym pomysłem na uzyskanie źródła dochodów podczas pisania prac doktorskich jest staranie się o stypendium naukowe. Nie jest ono zależne jedynie od władz danej uczelni, a możliwość jego uzyskania reguluje ustawa. Warto pamiętać, że w tym przypadku nie ukończenie studiów będzie wiązało się ze zwrotem pieniędzy pobranych przez cały czas ich trwania.

Niezwykłe wyzwania finansowe studentów podczas pisania prac doktorskich: jak zdobywać dochód i zachować jakość naukową?

Duża część osób pracuje poza uczelniami, poświęcając każdą wolną chwilę pisaniu pracy doktorskiej i prowadzeniu badań naukowych z nią związanych. Niestety często przekłada się to na jakość doktoratu, czyniąc go przeciętnym i nieciekawym. Być może gdyby stypendia czy pensje asystentów pozwalały na utrzymanie mniejsza liczba studentów decydowałaby się na takie rozwiązania. Niełatwo jest być na utrzymaniu rodziców w wieku dwudziestu paru lat.

Patrząc na warunki, w jakich uzyskują swój pierwszy stopień naukowy ambitni studenci, można by pokusić się o stwierdzenie, że nasze państwo nie patrzy przychylnym okiem na osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe. W porównaniu z innymi krajami Europy wciąż reprezentujemy dość niski poziom wykształcenia.