e-doktoraty.pl

Prace doktorskie a asystentura na uczelni

Osoby mające ambicje naukowe starają się najczęściej „zostać na uczelni”. Oznacza to, że po skończonych studiach magisterskich starają się o znalezienie pierwszej posady na uniwersytecie – chodzi tutaj o tak zwaną asystenturę akademicką, podczas której ma się pewien wyznaczony czas na napisanie pracy doktorskiej.

Asystenci akademiccy od samego początku swej kariery pełnią funkcje nauczycieli akademickich. Oczywiście sprowadza się to do tego, że poza pracą dydaktyczną muszą oni również prowadzić badania naukowe, których wyniki znajdą się w pracach doktorskich. Zasadniczo prace doktorskie mają powstawać przez minimum 8 lat asystentury, jednak wielu młodych naukowców jest w stanie uporać się z tym znacznie szybciej.

Asystentura akademicka: połączenie pracy dydaktycznej i badań naukowych

Trzeba przyznać, że doktorat nie jest bynajmniej jednoznaczny z asystenturą. Obecnie, od czasu wprowadzenia w życie zasad strategii bolońskiej, studia doktoranckie jako studia akademickie stały się dośc łatwo dostępne. Wynika z tego fakt, że mniej więcej 20% doktorów znajduje zatrudnienie na uczelniach. Zatem, jak widać, obecnie asystentura nie jest bynajmniej łatwa do osiągnięcia. Należy zwykle spełnić wiele dodatkowych kryteriów, by móc po zrobieniu doktoratu zacząć pracę na uczelni.