e-doktoraty.pl

Prace doktorskie pisane przez kandydata z wolnej stopy

Kandydat, który chce rozpocząć studia doktoranckie z „wolnej stopy” składa wniosek o rozpoczęcie przewodu. Obrona pracy jest darmowa, ale wcześniej trzeba zdać egzamin z przedmiotu kierunkowego, drugiego przedmiotu i języka obcego. Doktorat wymaga prowadzenia badań, na które potrzebne są środki finansowe. Uczelnia nie pomaga w finansowaniu badań doktorantom z wolnej stopy i słuchaczom studiów doktoranckich.

Rodzi to konieczność samodzielnego finansowania badań. Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie sponsora, co jest dosyć trudne, gdyż prace doktorskie z wielu dziedzin nauki nie są poszukiwanym towarem. Sponsorzy interesują się badaniami z zakresu ekonomii, zarządzania zespołem ludzkim, produkcją, nowoczesnymi technologiami, chemią, medycyną. Humanistom jest znacznie trudniej.

Wybierając doktorat z: „wolnej stopy” nie obowiązuje program studiów doktoranckich i asystentura. Praca doktorska wymaga przeprowadzenia badań. Ten sposób uzyskania tytułu naukowego doktora wymaga jasno wyłożonych celów pracy doktorskiej i badawczej pasji. To propozycja dla ludzi, którzy naprawdę interesują się daną tematyką i chcą rozwijać swoje zainteresowania.

Finansowanie badań w pracach doktorskich: szukanie sponsora

Doktorat z wolnej stopy to propozycja dla osób wytrwałych, chcących poświęcić się pracy naukowej. Prace doktorskie pisane z wolnej stopy często dotyczą tematyki związanej z pracą zawodową, gdyż pracodawcy w jakimś stopniu finansują badania. Dzięki temu mają szansę wyprzedzić konkurencję w dziedzinie innowacji i ulepszania swoich produktów.

Praca doktorska pisana z wolnej stopy odpowiada takim samym rygorom jak praca doktorancka pisana w trakcie studiów lub asystentury. Obrona ma charakter publiczny, praca jest jawna przed obroną doktoratu. Pozytywna ocena z trzech wymaganych egzaminów, rozprawy doktorskiej i obrony otwiera drogę do uzyskania tytułu naukowego doktora.