e-doktoraty.pl

Problemy edytorskie w pracach doktorskich

Prace doktorskie to prace typowo naukowe, do których nie raz sięgną osoby szukające później jakichś informacji lub danych. Dlatego też warto pamiętać o tym, że doktoraty muszą powstawać w zgodzie z pewnymi określonymi odgórnie zasadami edytorskimi. Jest to bardzo istotny wymóg dotyczący powstawania dobrych prac doktorskich.

W praktyce wygląda to najczęściej tak, ze każda uczelnia posiada specjalny regulamin, który szczegółowo określa, jak mają wyglądać publikowane prace doktorskie. Dzięki temu możemy zachować pewną konsekwencję przynajmniej od strony estetycznych poszczególnych napisanych na uczelni prac.

Standardy edytorskie w pracach doktorskich

Oczywiście należy pamiętać, że obwiązują pewne utarte zasady edycji tekstów naukowych. Tzn. najczęściej w pracach doktorskich i magisterskich używa się czcionki TNR 12, normą jest także 1,5 interlinii. Stosuje się standardowe marginesy, tekst zaś jest zawsze wyjustowany. Dzielnie wyrazów także jest dość dobrym pomysłem.

Rozdziały i podrozdziały powinny być tytułowane inną czcionką niż reszta tekstu, przy czym i w tym przypadku należy być konsekwentnym. Zapisy bibliograficzne wszystkich kolejnych pozycji powinny przebiegać według tych samych zasad, to samo tyczy się przypisów.