e-doktoraty.pl

Prace doktorskie w czasopismach zagranicznych

Obecnie na świecie wydawanych ok 54 tysięcy czasopism naukowych w różnych dziedzinach nauki. Pojawia się w nich ponad milion nowych artykułów. W Polsce istnieją prestiżowe czasopisma naukowe. Zagraniczne mają większe znaczenie, ponieważ są obowiązkową lekturą większej liczby osób. Coraz więcej polskich naukowców publikuje prace doktorskie i inne naukowe artykuły w czasopismach zagranicznych.

Jest to dowód na coraz większy prestiż polskiej nauki i spore znaczenie polskich odkryć naukowych. Publikacje autorzy tłumaczą na języki obce. Zdarza się, że praca doktorska lub artykuł naukowy są streszczane w prestiżowych, branżowych lub naukowych czasopismach zagranicznych Publikacja pracy doktorskiej lub habilitacyjnej w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym zwiększa krąg odbiorców zainteresowanych tematem pracy.

Naukowcy korzystają z płatnych baz danych zagranicznych czasopism. W dzisiejszych czasach nie ma darmowych, profesjonalnych serwisów w różnych dziedzinach nauki. Za dostęp do licencji baz z bibliografią naukową płaci się duże pieniądze, ale w zamian uzyskuje się dostęp do najświeższych informacji z danego obszaru nauki. Każda dziedzina wiedzy ma swoje wybitne czasopisma naukowe.

Rola czasopism naukowych i znajomość języków obcych

Trzeba pamiętać, ze, kto nie odkrywa i publikuje swoich badań, wniosków, analiz ten nie istnieje w naukowym świecie. Obowiązuje twarda zasada „publikuj albo giń”. Wartościowe wyniki badań muszą jak najszybciej znaleźć się w ogólnoświatowym obiegu czytelniczym. Często zmieniają poglądy na temat danego zjawiska, procesu, czy technologii. Nie ma pracy naukowej bez biegłej znajomości języków obcych.

Brak znajomości języków obcych skazuje doktoranta na niebyt w świecie naukowym. Taka osoba nie ma dostępu do najnowszych osiągnięć z danej dziedziny naukowej ani możliwości publikowania wyników swoich badań, analiz, projektów w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu.