e-doktoraty.pl

Prace doktorskie w różnych językach obcych

W dzisiejszych czasach kariera naukowa często wiąże się z koniecznością kontaktów zagranicznych. W związku z tym warto pomyśleć o tym, czy prace doktorskie w języku obcym nie byłyby dobrym pomysłem. Na pewno mogą one otworzyć nam przysłowiową furtkę do międzynarodowej kariery uniwersyteckiej.

Już na wstępie trzeba przyznać, że obecnie znajomość języka angielskiego jest absolutną podstawą. Zatem, skoro i tak znamy ten język i np. czytamy publikacje po angielsku, dlaczego nie napisać pracy doktorskiej po angielsku? Dzięki takiemu zabiegowi możemy być pewni, że nasza praca doktorska dotrze do szerszego grona odbiorców.

Kwestia prawna i organizacyjna dotycząca prac doktorskich w języku obcym

Jak wygląda kwestia ta od strony prawnej? Przede wszystkim nie ma dokumentu, który by zabraniał pisania pracy doktorskiej w języku obcym.

Jednak, ponieważ jest to dość istotny dokument, konieczne jest zapewnienie dostępności do niego w wersji polskiej. Przynajmniej częściowo praca powinna być napisana po polsku.

Także na obronie takiej pracy doktorskiej powinniśmy pamiętać o tym wymogu. Obrona może odbywać się w języku angielskim, jednak musi być od razu tłumaczona na język polski, by publiczność, nawet nie znająca obcego języka, wszystko rozumiała.