e-doktoraty.pl

Prace doktorskie i habilitacja w innych krajach

W Polsce system awansu zawodowego kadry uniwersyteckiej jest dość jasny. Najpierw pisane są prace doktorskie, następnie broni się je podczas specjalnego egzaminu. Kolejnym krokiem jest już habilitacja. Tym razem jednak należy napisać rozprawę habilitacyjną, która jest znacznie bardziej zaawansowanym dziełem niż praca doktorska.

Zarówno prace doktorskie jak i habilitacje zagraniczne warto bronić na tych lepszych uczelniach, które cieszą się większym prestiżem. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, kiedy to o naszym doktoracie czy habilitacji będzie się mówiło, że została zrobiona na skróty. Warto chociażby przypomnieć słynny przykład słowackich habilitacji w Rudżomberku, który to temat często poruszany był jeszcze kilka lat temu w mediach.

Habilitacja na zagranicznych uczelniach: korzyści i wyzwania

Obecnie habilitację można zrobić na wielu europejskich uczelniach, warto tylko upewnić się, czy mają one podpisane stosowne umowy z rodzimymi uczelniami. Jest to w zasadzie podstawa całego procesu habilitacji.

Jeśli tylko znamy język obcy i tematyka naszej habilitacji dotyczy właśnie spraw zagranicznych, nie warto się wahać. Habilitacja na zagranicznym uniwersytecie będzie w tym przypadku bezsprzecznie najlepszym z możliwych wyjściem.